Quen somos

Estación de Servizo Campos é unha empresa de orixe familiar 
que xestiona tres estacións de servizo en Lalín, Dozón e A Barrela 

A Barrela (Carballedo-Lugo)                               Dozón (Pontevedra)                                        Lalín (Pontevedra)